BE A PART OF FSB RACING TEAM!

JOIN THE TEAM!

TEAM DETAILS
APPLY NOW

Be a part of THE STORY.

Become a part of the biggest student project in Croatia with a 17-year-old history. From the very beginning to the final result, take part in building a Formula Student car!

Experience IT.

Gain new knowledge in your study field or learn something completely new. Challenge yourself and get involved. Do you know what it takes to build a car?

Think about THE FUTURE.

Get to know the biggest companies working in the automotive industry in Croatia and the world. Make new friends and maybe future colleagues? Do something outstanding for your future career.

YOUR personal development.

It is the perfect time to work on your skills and to gain new knowledge. What better reason can it be to join a team of young and ambitious students. Broaden your horizon!

OPEN POSITIONS

 • Control Systems
 • DRIVERLESS SOFTWARE ENGINEER
  • Jedna od kategorija vozila na Formula Student natjecanjima je tzv. Driverless, odnosno vozilo bez vozača. Ta kategorija u posljednje vrijeme sve više dobiva na značaju, te je potrebno krenuti s razvojem da bi bili konkurentni. Opis pozicije nije još definiran do kraja, ali radilo bi se na akviziciji podataka sa senzora, njihovoj obradi, prepoznavanju objekata, planiranju rute vozila i upravljanju vozilom na temelju dobivenih podataka. Veliki naglasak stavit će se na sigurnost i pouzdanost pošto Driverless vozila moraju zadovoljiti niz sigurnosnih kriterija da bi prošla tehnički pregled.  
 • Powertrain
 • EMBEDDED HARDWARE ENGINEER FOR BATTERY PACK
  • Inženjer za razvoj elektronike unutar baterijskog paketa zadužen je za projektiranje sustava za nadzor baterijskog paketa koji se sastoji od nadređene jedinice i više podređenih jedinica. Pored toga je zadužen za odabir glavnih kontaktora te precharge kontaktora kao i elektronike za nadzor stvarnog stanja na priključnicama istih. Ostale zadaće uključuju odabir temperaturnih senzora, senzora struje te projektiranje indikatora za signalizaciju prisustva visokog napona.
 • Vehicle Dynamics
 • JUNIOR VEHICLE DYNAMICS ENGINEER
  • Članovi podtima Dinamika vozila donose odluke vezane za performanse bolida. Primjenom simulacija validiranih modela vozila donose se odluke potkrijepljene podatcima sa senzora izmjerenih pri testiranju bolida. Korištenjem podataka sa ispitivanja pneumatika odabire se idealni pneumatik. AVL VSM te Simulink model bolida omogućuju simulaciju varijacije velikog broja kombinacija parametara koje utječu na performanse. Primjenom MSC Adams alata određuju se sile koje djeluju na sustav ovjesa i šasiju bolida pri vožnji. Suradnja s drugim podtimovima.
 • Electric Motors
 • JUNIOR ELECTRIC MOTORS ENGINEER
  • Rad u podtimu Električni motor može se podijeliti na tri glavne skupine: elektrotehnički dizajn, konstrukcijski dizajn i dizajn rashladnih kanala. Projektiranje počinje postavljanjem ograničenja i definiranjem performansi koje stroj mora zadovoljiti. Nakon toga se prelazi na elektromagnetski dizajn, odabire se konfiguracija i tip motora te se definira geometrija statora i rotora, definira se uzorak namatanja te se dimenzionira kako bi zadovoljio ranije postavljene uvjete. Slijedi konstrukcijski dio koji se sastoji od dizajniranja vratila i kućišta te odabir ležajeva, senzora i ostalih komponenata. Posljednja faza je dizajniranje rashladnih kanala i njihovo validiranje.
 • Chassis
 • JUNIOR CHASSIS ENGINEER
  • Razvoj šasije sastoji se od crtanja u CAD software-u, određivanja layupa kompozitnih materijala sve do konačne pripreme kalupa i izrade monocoque šasije. Suradnja s podtimovima poput Ovjesa, Električnog Pogona i Aerodinamike. Članovi podtima moraju dobro baratati znanjem o kompozitnim i „sendvič“ strukturama te kako se one ponašaju prilikom raznih opterećenja, odnosno moraju znati odrediti koji će se materijal koristiti za koju primjenu, a i ponašanje spomenutih materijala prilikom izrade. Osim toga na strukturalnim dijelovima se vrši analiza metodom konačnih elemenata kako bi se osigurala trajnost i čvrstoća komponente te na kraju krajeva zadovoljavanje pravilnika.
 • Drivetrain
 • JUNIOR DRIVETRAIN ENGINEER
  • Bitna stavka mehaničkog pogona je FEM analiza njegovih dijelova u sklopu koje se radi i topološka analiza u cilju smanjenja mase i dobivanja optimalnih performansi reduktora. Zadaci ovog inženjera bili bi smanjivanje mase te provjera čvrstoće pojedinih dijelova u programskom paketu Abaqus.
 • Powertrain
 • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • Embedded software inženjer je zadužen za razvoj programske podrške za mikrokontrolere korištene u battery management, vehicle control, data aquisition i safety sustavima. Pored toga je zadužen za razvoj drivera za različite sustave digitalne elektronike. 
 • Control Systems
 • JUNIOR CONTROL SYSTEMS ENGINEER 
  • Pošto se auto mijenja svake godine, potrebno je napraviti adaptaciju u upravljačkim algoritmima sukladno opremi koja se koristi. Manje stvari koje treba adaptirati su procesiranje ulaznih podataka, slanje vrijednosti na izlaze i slično. Ovisno o dinamici vozila, potrebno je prilagoditi i unaprijediti algoritme za Traction Control i Torque Vectoring, a ovisno o bateriji potrebno je promijeniti način smanjivanja snage na temelju parametara kao što su temperatura, SoC i slično. Također, promjenom pogona potrebno je prilagoditi način upravljanja momentima. 
 • Suspension
 • JUNIOR SUSPENSION ENGINEER
  • Zadatak podtima Ovjes i upravljanje je razvoj ovjesa s naglaskom na inovativnost raspodijeljen u više faza. Započinje se izradom koncepata, validacijom istih te izradom okvirnih CAD modela. Slijedi odabir i razrada koncepta na temelju suradnje s podtimovima dinamike vozila, šasije i mehanički pogon. Dalje se na temelju podataka iz dinamike vozila dimenzioniraju dijelovi s naglaskom na krutost i malu masu za što se koriste topološke optimizacije. Paralelno s tim iterira se kinematika ovjesa te konstruira letva i stup upravljanja prema vozaču radi postizanja optimalne ergonomije. Konačno, slijedi izrada dokumentacije i sklapanje dijelova ovjesa te podešavanje auta na temelju simulacija dinamike vozila i ponašanja na stazi.
 • Aerodynamics
 • JUNIOR AERODYNAMICS ENGINEER 
  • Konceptualni razvoj aeropaketa (komponenti i globalnog sklopa), kreiranje i modificiranje postavka CFD simulacija, CFD simulacije komponenata, iteriranje geometrija na temelju analiza, modeliranje geometrije za CFD simulacije, post-process analiza simuliranih geometrija i donošenje odluka u fazi koncipiraranja i razvoja, izrada multi-element aerofoil setup-ova za komponente aeropaketa, optimiziranje struje zraka za hlađenje, mapiranje rezultata dobivenih iz simulacija, konstrukcija i razvoj nosivih dijelova paketa, FEM simulacije nosivih dijelova kompozitnih konstrukcija, izrada tehničke dokumentacije te proizvodnja kompozitnih konstrukcija.
 • Marketing
 • JUNIOR MARKETING REPRESENTATIVEE
  • Zadatci članova marketinga obuhvaćaju komunikaciju sa sponzorima, sastanke sa sponzorima i predstavljanje tima javnosti, vođenje društvenih mreža, sastavljanje tekstova objava za medije, organizacija susreta sa sponzorima i medijima, traženje ponuda za nabavku opreme i materijala te držanje prezentacija i štandiranje.
 • Powertrain
 • EMBEDDED HARDWARE ENGINEER
  • Jedna od glavnih zadaća jest povezivanje baterijskog paketa, PDU-a (power distribution unit), invertera i motora. Osim toga, general electrical inženjer je zadužen za projektiranje svih potrebnih elektroničkih sklopova za siguran i pouzdan rad vozila kao i integraciju senzora. Zadaće inženjera na ovoj poziciji uključuju razvoj svih elektroničkih sustava izvan baterijskog paketa.
 • Control Systems
 • ENGINEER FOR MULTIPLEX
  • Da bi se skratilo vrijeme integracije komponenti u vozilo nakon sklapanja, sve elektroničke i elektromehaničke komponente potrebno je ispitati unaprijed. To se radi tako da se na stolu spoje komponente kao što će biti spojene u vozilu. Radi lakšeg pristupa svakom dijelu, jednostavnije je vidjeti ako su napajanja dobro dimenzionirana, ako postoje dijelovi koji se pregrijavaju, što je potrebno promijeniti i slično. Za svaki senzor koji je spojen na glavnu upravljačku jedinicu, potrebno je napraviti procesiranje podataka, ispitati rad CAN poruka i slično. 
 • Cooling
 • JUNIOR COOLING ENGINEER
  • Zadatci podtima Hlađenje su koncipiranje, proračun i konstruiranje sustava hlađenja. Komponente koje je nužno hladiti su učinski pretvarači, motori i baterije na način koji je najučinkovitiji i s najmanjom masom uz osiguravanje optimalnih performansi. Kreće se od koncipiranja sustava i definiranja komponenti, zatim jednodimenzijske simulacije, termodinamički proračuni i CFD simulacije nakon čega slijedi konstruiranje te na kraju proizvodnja i nabava.
 • Manufacturing
 • JUNIOR MANUFACTURING ENGINEER
  • Glavna zadaća podtima Proizvodnja je osigurati proizvodnju svakog dijela bolida te na posljetku i završno sklapanje bolida. Tijekom faze konstruiranja bolida, članovi proizvodnje pomažu članovima drugih podtimova kako bi sve pozicije bile oblikovane u skladu s mogućnostima današnje tehnologije. Veoma je važno da podtim Prozivodnja usko surađuje sa sponzorskim tvrtkama radi izrade pozicija. Također zadatci mogu biti i izrada raznih ispitnih naprava kao što su: naprava za testiranje udarne zone, naprava za testiranje torzijske krutosti šasije, kolica za bateriju, ispitni postav za čeljusti kočnica, itd.
 • Design
 • JUNIOR DESIGNER
  • Izrada grafičkog dizajna cjelokupnog tima od određivanja grafičkih standarda i tipografije, dizajniranja i vizualizacija timske odjeće, dizajniranje logotipova i wordmarkova bolida, dizajn grafičkog identiteta bolida (Livery), izrada templatova za razne dokumente unutar tima, dizajn letaka, roll-up bannera, plakata, brošura i svih ostalih popratnih materijala. Uređivanje i obrada videa te web dizajn.

TAKE THE CHANCE!

FILL OUT THE APPLICATION TODAY!