TRAŽIŠ FORMULU ZA USPJEH?

POSTANI DIO FSB RACING TIMA

PRIJAVI SE

Postani Dio Priče

Budi dio tima koji već 15 godina razvija i unapređuje bolide za FS natjecanja.

Iskustvo i Praksa

Stekni iskustva i primjenjuj znanja na raznim područjima interesa prilikom rješavanja stvarnih problema.

Kontakti i Posao

Uđi u kontakte s najvećim tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu te stekni poznanstva za budućnost.

Osobno Razvijanje

Razvijaj svoje sposobnosti timskog rada, komunikacije, prezentacije i kreativnog razmišljanja.

Pozicije koje tražimo

U nastavku se mogu pročitati i vidjeti svi detalji vezani uz pozicije unutar tima koje se traže, zadatke koje pojedina pozicija rješava te ukratko smjernice razvoja ovogodišnjeg bolida i bolida za 2021 godinu. Za prijavu popunite prijavnicu pritiskom na gumb PRIJAVI SE.

AERODINAMIKA

Cilj podtima aerodinamike je unaprijeđenje dinamike vozila i njegovih performansa putem lokalno kreiranih opterećenja prilikom opstrujavanja zraka oko bolida. Poslovi unutar podtima koncentrirani su prema dizajnu geometrije eksterijernih komponenata bolida i okolice rashladnih uređaja, detaljne analize putem CFD-a (mesh, sim, post-process) , iterativne optimizacije postavka aeropaketa, izrada aeropaketa i kompozitnih konstrukcija te u konačnici validacija dobivenih rezultata preko fizičkih testiranja.

Potrebne karakteristike kandidata obuhvaćaju samoinicijativnost, želju za radom i napretkom u navedenom sektoru, sposobnost timskog rada; te želja za istraživanjem. Opsežna predznanja nisu fundamentalna, ali kao velika prednost se smatraju znanja iz dinamike fluida (opće/primjenjeno), primjena CFD-a, CAD, osnove dinamike vozila.

Savršena prilika za motiviranog, ambicioznog i marljivog pojedinca koji želi primjeniti teorijska i stručna znanja na projektu Formule Student i time steći neprocjenjivo iskustvo u smislu ciklusa razvoja bolida i organizacije.

Planirani Zadaci Članova
• Validacija RT06e aeropaketa na fizičkim testiranjima
• Usavršavanje RT06e aeropaketa (geometrijske promjene manjih razmjera uz iterativnu optimizaciju navedenog)
• Optimizacija aeropaketa preko virtualnih simulacija krugova
• Analiziranje različitih postavka aeropaketa u raznim situacijama vožnje putem CFD simulacija različitih stupnjeva kompleksnosti
• Sudjelovanje prilikom izrade aeropaketa i kompozitnih konstrukcija
• Razvoj novog cjeloukupnog aeropaketa za 2021. godinu

MEHANIČKI POGON - DRIVETRAIN

Zadatak ovog podtima je osmisliti, proračunati i oblikovati sustav prijenosa snage bolida što manje mase i što veće efikasnosti. Razvoj započinje odabirom i uspoređivanjem različitih koncepata prijenosnika. Koncepti se vrednuju po različitim parametrima određenih unutar podtima i u suradnji s ostalim podtimovima (Vehicle dynamics, Ergonomija i Ovjes i Upravljanje). Zatim se stvara model prijenosnika u KISSoftu gdje se proračunavaju zupčanici, vratila i ležajevi te izvlače podaci o silama koje se koriste za daljnji razvoj i optimizaciju kućišta. Rad u ovom podtimu prilika je za primjenu i proširenje znanja naučenog na prve dvije godine fakulteta koristeći moderne alate za proračun i moderne metode obrade dijelova.

Planirani Zadaci Članova
• Osmišljavanje koncepta prijenosnika (klasični, stožnički ili planetarni)
• Uspoređivanje i evaluiranje različitih koncepata po efikasnosti, izvedivosti i masi
• Razvoj i proračun zupčanika te pripadajućih vratila i ležajeva (programski paket KISSoft)
• Oblikovanje i optimiziranje kućišta reduktora (SolidWorks, Abaqus)
• Razvoj i proračun pogonskog vratila – čelik / titan / kompozit (Abaqus)
• Izbor ulja za podmazivanje
• Izrada tehničke dokumentacije

ŠASIJA - CHASSIS

U podtimu šasije naglasak je na konstruiranju, provođenju računalnih simulacija i izradi nosivih kompozitnih dijelova FS bolida. Iako se radi o nečemu što nije jako zastupljeno na našim prostorima, korištenjem prethodno stečenog znanja u našem timu i putem suradnje s industrijom, moguće je razviti nove i bolje kompozitne konstrukcije te samim time steknuti neprocjenjiva znanja i vještine koje sam fakultet ne pruža u cijelosti. Prethodno iskustvo u ovom polju je plus, ali sama želja, motiviranost u radu i isprobavanje novih metoda dovoljni su je za ostvarivanje odličnih rezultata na natjecanjima s timom.

Planirani Zadaci Članova
• R&D nove monokok šasije za bolid 2021.
• Simulacije i provođenje fizičkog ispitivanja sendvič konstrukcija
• Korištenje modernih materijala i postupaka izrade
• Suradnja s industrijom i ostalim timovima u regiji
• Stjecanje vještina i iskustva u izradi kompozita

OVJES I UPRAVLJANJE

Ovaj podtim ima zadaću odrediti kinematičke značajke ovjesa i geometriju upravljanja. U suradnji s podtimom Vehicle Dynamics potrebno je odabrati konstrukciju i smještaj komponenti uzimajući u obzir utjecaj na performanse bolida i podesivost ovjesa. Kritične je komponente potrebno proračunati – jednostavnije analitički, a kompleksnije metodom konačnih elemenata. Posebni zadaci uključuju topološko optimiranje komponenti koje će se proizvesti tehnologijom 3D printanja metala te razvoj i proračun kompozitnih komponenti. Za sudjelovanje u razvoju sustava ovjesa i upravljanja se prvotno traži razumijevanje proračuna i primjene elemenata konstrukcija te mehanizama. Kako pravilnik daje puno slobode razvoju konstrukcije ovjesa, kreativnost pri osmišljanju efikasne konstrukcije je poticana.

Planirani Zadaci Članova
• Definiranje kinematičkih značajki ovjesa,
• Definiranje geometrije upravljanja,
• Odabir izvedbe i smještaj komponenti,
• Konstrukcija i proračun komponenti ovjesa i upravljanja,
• Definiranje oblika šasije u suradnji s podtimom šasije.

DINAMIKA VOZILA - VEHICLE DYNAMIC

Cilj je napraviti model bolida koji će se koristiti za odabir izvedbe i smještaj komponenti bolida pri samom koncipiranju. Model bolida je potrebno validirati usporedbom performansi sa stvarnim bolidom. Potrebno je definirati je li isplativo ulaziti u razvoj određenih podsustava bolida s pogleda performansi te odrediti optimalnu izvedbu aero-paketa. Potrebno je iz simulacije procedure vožnje odrediti sile koje se javljaju na komponentama bolida u svrhu daljnjeg konstruiranja i dimenzioniranja. Za uspješno sudjelovanje u razvoju dinamike vozila potreban je sistematičan pristup provođenju simulacija te sposobnost suradnje s drugim podtimovima.

Planirani Zadaci Članova
• Ocjena i odabir pneumatika,
• Izrada modela vozila (CarMaker) i staza s natjecanja,
• Simuliranje utjecaja izvedbe i smještaja komponenti na performanse,
• Validacija modela vozila,
• Suradnja sa podtimovima Ovjes i Upravljanje, Control Systems i Aerodinamike.

MOTOR I HLAĐENJE

Cilj ovog podtima dijeli se na dva glavna dijela: Poboljšanje postojećeg sustava hlađenja u smislu smanjenja mase i povećanja učinkovitosti, te razvoja novog elektromotora i sustava hlađenja za budući projekt. Potrebna znanja za ovo područje rada dolaze iz više grana strojarstva: poznavanje čvrstoće, vibracija i materijala, poznavanje proizvodnih procesa i tehnologija, poznavanje rada sa CFD i FEM simulacijama, znanje praktične primjene termodinamike i dinamike fluida, sposobnost tehnologičnog oblikovanja i izrade tehničke dokumentacije. Od kandidata se ne očekuje znanje iz svih ovih područja, nego znanje i/ili spremnost na učenje iz jednog ili nekoliko navedenih područja.

Planirani Zadaci za Konstrukciju Elektromotora
• Konstruiranje, topološka optimizacija i CFD simulacija hlađenja za kućište
• Proračun i konstruiranje vratila i izbor ležajeva
• Konstrukcijsko rješenje i proračun rotora
• Konstruiranje, tehnologično oblikovanje i packaging statora
• Izrada kvalitetne dokumentacije spremne za proizvodnju
• Dyno test i validacija svih simulacija
Zadaci Članova za Sustav Hlađenja
• Analiza podataka testiranja bolida – odrediti količinu energije koju je potrebno raspršiti
• CFD simulacija hladnjaka u suradnji s podtimom aerodinamike
• Dimenzioniranje hladnjaka
• Određivanje optimalnih dimenzija spojnih elemenata (crijeva, cijevi, manifolda)
• CFD simulacija i validacija izmjenjivača topline
• Konstrukcija, topološka optimizacija i FEM analiza nosača hladnjaka. Razmotriti opciju hladnjaka kao nosivog elementa za aerodinamičke elemente
• Izrada kvalitetne dokumentacije spremne za proizvodnju

CONTROL SYSTEMS

U podtimu Control Systems radi se na softverskom upravljanju cijelog Formula Student bolida. To znači da je s glavnom upravljačkom jedinicom potrebno čitati podatke sa svih senzora, razumjeti što znače, napraviti upravljačke algoritme te testirati ih na vozilu. Članovi ovog podtima trebali bi imati osnovno znanje o Simulinku, elektronici i automobilskim mehatroničkim sustavima, a konkretno iskustvo će steći radom na projektu. Ove godine će najveći naglasak biti na podešavanju „Torque Vectoringa“ i izradi telemetrije.

Planirani Zadaci Članova
• Nabavka privremene telemetrije i akvizicija podataka na testiranjima
• Razvoj tiskane pločice za telemetriju
• Slanje podataka s CAN mreže na server i prikazivanje istih u realnom vremenu
• Podešavanje Traction Controla
• Podešavanje Torque Vectoringa
• Aktivno smanjivanje snage
• Nabava i integracija IMU senzora
• Optimizacija postojećih upravljačkih algoritama

ELEKTRIČNI POGON - ELECTRIC DRIVETRAIN

Podtim Električni pogon bavi se razvojem, izradom te ispitivanjem svih električnih sustava koji se nalaze u bolidu. Na temelju simulacija dobivaju se podaci o potrebnom kapacitetu baterijskog paketa te snazi motora. U skladu s time se odabiru motori te se razvija baterijski paket zajedno s pratećom elektronikom za nadzor baterija kao i jedinica za razvod električne snage. Kako bismo mogli upravljati momentom i brzinom vrtnje električnih motora, potreban nam je frekvencijski pretvarač odnosno izmjenjivač. Mozak cijelog bolida je upravljačka jedinica za kontrolu vozila koja upravlja ostalim podsustavima. Pored svega, potrebno je razviti sigurnosni sustav koji će signalizirati u kojem stanju se bolid nalazi te će, u slučaju kvara ili opasnosti, deaktivirati pogon.

Planirani Zadaci Članova
• Redizajn sustava za nadzor baterijskog paketa (izmjena električnih shema te tiskanih
pločica pomoću Altium Designera)
• Otklanjanje elektromagnetskih smetnji
• Izrada niskonaponskog i visokonaponskog ožičenja
• Redizajn sigurnosnog sustava (izmjena električnih shema te tiskanih pločica pomoću
Altium Designera)
• Redizajn kućišta baterijskog paketa
• Razvoj izmjenjivača
• Razvoj softvera za BMS (battery management system)

PROIZVODNJA

Podtim Proizvodnja idealan je za studente koji imaju ili žele steći znanja iz područja vođenja proizvodnje, proizvodnih tehnologija i slično. Dodatna prednost uz samo stečeno znanje je i ostvarivanje kontakata sa svim većim tvrtkama u području strojne obrade u Zagrebu i okolici. Odjel proizvodnje pokriva gotovo sve segmente proizvodnih tehnologija – zavarivanje, obradu lima, toplinsku obradu, obradu odvajanjem čestica, aditivne tehnologije i slično.

Podtim je odgovoran za:
• Savjetovanje konstruktora u vidu tehnologija, materijala i izvedivosti pojedinih pozicija
• Korigiranje i pregledavanje radioničke dokumentacije
• Izbor tehnološkog procesa izrade pozicija
• Kontaktiranje tvrtki za izradu dijelova
• Sklapanje bolida
• Održavanje bolida
Od kandidata se očekuje
• Želja za učenjem i stjecanjem novih znanja i vještina,
• Otvorenost i sposobnost rada u grupi,
• 3. godina fakulteta ili više,
• Prethodno iskustvo u području obrade odvajanjem čestica, obrade lima, toplinske obrade i zavarivanja.

ERGONOMIJA

Cilj podtima Ergonomija je napraviti najbolju moguću poziciju sjedenja kako bi se vozači mogli maksimalno koncentrirati na ostvarivanje što boljeg rezultata na dinamičkim eventima. Podtim Ergonomija uključuje konstruiranje, proračun i pozicioniranje sklopova pedal boxa, upravljača, letve volana te sjedala. Naš je zadatak postojeće sklopove maksimalno olakšati i poboljšati.

Planirani Zadaci Članova
• Definiranje idealne pozicije sjedenja u bolidu
• Pozicioniranje navedenih sklopova kako bi se realizirala idealna pozicija sjedenja
• Konstruiranje i proračun sklopova pedal boxa, upravljača i letve volana
• Konstruiranje te izrada kompozitnog sjedala
• Pozicioniranje prihvata sigurnosnog pojasa

MARKETING I DESIGN

Marketing je dinamičan podtim FSB Racing Teama u kojem se uvijek nešto događa. Bavimo se aktivnim traženjem novih sponzora i održavanjem odnosa s već postojećima, pripremamo objave i održavamo društvene mreže te promoviramo našu udrugu, a tim i sam fakultet raznim štandiranjima i manifestacijama. Bavimo se i organiziranjem susreta s medijima, pisanjem članaka, fotografiranjem te održavanjem imidža tima u javnosti općenito.
Također, u podtim za marketing spada i dizajn koji određuje kako će izgledati naš bolid, grafičke standardne za identitet tima te dizajn i održavanje web stranice. Izrađuju se razne brošure, plakati i dizajnira službena timska odjeća.
Jedno od područja kojima se bavimo je i Business Plan Presentation – izrada poslovnog i financijskog plana koji je važna komponenta natjecanja. U toj disciplini se sucima, koji su u ulozi investitora, pokušava prodati naša tvrtka i poslovna ideja te oni ocjenjuju koliko smo bili uvjerljivi i potkovani podacima.
Novim članovima nudimo timski rad, ležernu atmosferu, mnogo novih znanja i vještina iz svijeta Formule Student te potencijalna putovanja diljem Europe.
Za ulazak u podtim za marketing nema nekih posebnih uvjeta, no poželjno je da pojedinac bude komunikativan, širokog pogleda na horizont, uporan, kreativan i svakako poduzetan. Dobrodošlo je odlično znanje engleskog jezika ili izvrsno baratanje programima poput Photoshopa, Illustratora ili KeyShota.

Design, Web Design
• Kreativna osoba željna novih izazova u području grafičkog dizajna,
• Dobro poznavanje nekih od sljedećih programa: Photoshop, Illustrator, InDesign, KeyShot,
• Izrada mock-ups-a, rendera i editiranje postojećih slika,
• Priprema slika za objave na društvenim mrežama,
• Mogućnost izrada tamplate u Microsoft Officu,
• Web Design i Development,
• Izrada novog identiteta i livery-a za bolid 2021.

ISKORISTI PRILIKU

PRIJAVI SE VEĆ DANAS!

Ograničeni broj mjesta za pojedine pozicije.