Opis podtima

 • Razvojem aeropaketa u globalu se nastoji postići ciljani optimum performansi u smislu balansa vozila i hlađenja, manipulacijom strujanja zraka oko specijalno oblikovanih komponenti u koje ubrajamo prednje i stražnje krilo, podnicu, bočna krilca itd.
 • Kroz visoko-iterativni proces dizajniranja aeropaketa ispituju se lokalna opterećenja i ponašanje zraka, te se nastoji povećati efikanost vozila optimiziranjem vrijednosti generiranih sila (downforce, drag, side-force), raspodjele tlaka i performansi hlađenja. Velik dio vremena se ulaže u smanjivanje senzibiliteta aeropaketa i adaptaciju na različite scenarije prisutne na stazi kako bi se svi navedeni zahtjevi ispoštovali u svim situacijama. U neke od simuliranih scenarija svrstavamo: cornering (voznja zavoja), pravocrtna vožnja, vožnja pod utjecajem bočnih vjetrova, utjecaj roll, pitch i yaw zakreta u navedenim scenarijima itd.
 • Budući da se aeropaket sastoji od kompozitnih konstrukcija kako bi se minimalizirala masa sklopa, razvoj obuhvaća i simulacije opterećenja nosivih dijelova kako bi se zadovoljila potrebna čvrstoća na ulazna opterećenja (dobivena kroz CFD simulacije), također, uz minimalnu masu.

Znanja

 • Mehanika fluida
 • CFD
 • Kompozitne konstrukcije
 • CAD
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacija

Zadatci članova podtima

 • Konceptualni razvoj aeropaketa (komponenti i globalnog sklopa)
 • Kreiranje i modificiranje postavka CFD simulacija
 • CFD simulacije komponenata, iteriranje geometrija na temelju analiza
 • Modeliranje geometrije za CFD simulacije
 • Post-process analiza simuliranih geometrija i donošenje odluka u fazi koncipiraranja i razvoja
 • Izrada multi-element aerofoil setup-ova za komponente aeropaketa
 • Optimiziranje struje zraka za hlađenje
 • Mapiranje rezultata dobivenih iz simulacija
 • Konstrukcija i razvoj nosivih dijelova paketa
 • FEM simulacije nosivih dijelova kompozitnih konstrukcija
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Proizvodnja kompozitnih konstrukcija

Programi

 • Simscale
 • Paraview
 • OpenFoam
 • SolidWorks
 • MS Excel

Opis podtima

 • Zadatak članova podtima Šasija je razviti „monocoque“ kompozitnu šasiju prema pravilniku Formule Student. Razvoj se sastoji od crtanja šasije u CAD software-u, određivanja layupa kompozitnih materijala sve do konačne pripreme kalupa i izrade monocoque šasije. Šasija je sustav koji povezuje sve podsustave vozila u jednu cjelinu, stoga će suradnja sa podtimovima poput Ovjesa, Električnog Pogona i Aerodinamike biti česta. Članovi podtima moraju dobro baratati znanjem o kompozitnim i „sendvič“ strukturama te kako se one ponašaju prilikom raznih opterećenja, odnosno moraju znati odrediti koji će se materijal koristiti za koju primjenu, a i ponašanje spomenutih materijala prilikom izrade. Osim toga na strukturalnim dijelovima se vrši analiza metodom konačnih elemenata kako bi se osigurala trajnost i čvrstoća komponente te na kraju krajeva zadovoljavanje pravilnika.

Znanja

 • Mehanika (statika)
 • Nauka o čvrstoći
 • Metoda konačnih elemenata
 • Poznavanje kompozita, jezgri, smola, itd.
 • Poznavanje materijala za izradu kalupa

Zadatci članova podtima

 • CAD design monocoque šasije
 • Design kalupa monocoque šasije i svih kalupa kompozitnih dijelova
 • Izrada šasije i ostalih kompozitnih dijelova
 • FEM analiza monocoque šasije i svih strukturalnih kompozitnih dijelova
 • Određivanje „layupa“ monocoque šasije i konzultiranje ostalih timova pri odabiru layupa za njihove kompozitne komponente
 • Izrada proračuna čvrstoće monocoque šasije prema pravilniku Formule Student
 • Testiranje udarne zone i dokumentacija testiranja
 • FEM i izrada sigurnosne udarne zone

Programi

 • Abaqus (ili bilo koji drugi software za FEM analizu)
 • SolidWorks
 • Matlab
 • MS Office

Opis podtima

 • Podtim Upravljački sustavi bavi se integracijom upravljačkih algoritama u vozilo, tj. njegovu upravljačku jedinicu zvanu Vehicle Control Unit. To podrazumijeva čitanje podataka sa senzora i njihovu obradu, razvoj algoritama za upravljanje vozilom i slanje obrađenih podataka prema aktuatorima. Svrha toga je postizanje željene dinamike ili osiguravanje sigurnosnih uvjeta, traženih prema pravilniku. Osim toga, prema podatcima s testiranja vrši se daljnja analiza kako bi se što bolje podesili parametri, minimizirajući vrijeme na pojedinim dinamičkim disciplinama. Podatci s testiranja dobivaju se preko telemetrije koja se također razvija unutar tima.

Znanja

 • Dinamika vozila
 • Senzorika
 • Arhitektura električnog vozila
 • Elektrotehnika

Zadatci članova podtima

 • Čitanje podataka sa senzora
 • Obrada podataka
 • Izrada upravljačkih algoritama kao što su traction control i torque vectoring
 • Upravljanje aktuatorima
 • Izrada telemetrije
 • Praćenje stanja vozila prilikom testiranja
 • Rješavanje problema sa softverom u hodu
 • Podešavanje parametara

Programi

 • Matlab
 • Simulink
 • PCAN View / Vector Canalyzer
 • MS Excel

Opis podtima

 • Zadatci podtima Hlađenje su koncipiranje, proračun i konstruiranje sustava hlađenja. Komponente koje je nužno hladiti su učinski pretvarači, motori i baterije na način koji je najučinkovitiji i s najmanjom masom uz osiguravanje optimalnih performansi. Kreće se od koncipiranja sustava i definiranja komponenti, zatim jednodimenzijske simulacije, termodinamički proračuni i CFD simulacije nakon čega slijedi konstruiranje te na kraju proizvodnja i nabava.

Znanja

 • CAD
 • Prijenos topline i mehanika fluida
 • CFD
 • Poznavanje svojstava materijala

Zadatci članova podtima

 • CFD inženjeri
  • Izrada CFD simulacija protoka
 • Termodinamičari 
  • Termodinamički proračun i jednodimenzijske simulacije
 • Konstruktori 
  • Konstruiranje komponenti sustava hlađenja i izbor kupovnih i standardnih komponenti

Programi

 • Solidworks
 • Autodesk Invenotor
 • Matlab/Simulink
 • Simscale/Openfoam

Opis podtima

 • Dizajn je noviji podtim koji je u redove FSB Racing Team-a uveden 2018. godine u svrhu sveukupnog podizanja razine ozbiljnosti tima, povećanja prepoznatljivosti tima te redizajniranja i prilagođavanja sveukupnog grafičkog standarda trendovima u svijetu. Dizajn podtim ponajviše se bavi grafičkim dizajnom cjelokupnog tima od određivanja grafičkih standarda i tipografije, dizajniranja i vizualizacija timske odjeće, dizajniranje logotipova i wordmarkova bolida, dizajnom grafičkog identiteta bolida (Livery), izrada templatova za razne dokumente unutar timova, dizajnom letaka, roll-up bannera, plakata, brošura i svih ostalih popratnih materijala koji se prikazuju u javnosti (Važan dio toga poznavanje vizualne komunikacije). Osim grafičkog dizajna podtim se bavi i CGI vizualizacijom bolida i svih ostalih komponenata kako bi se na što bolji i smisleniji način prikazivali i objasnili isti. Također design podtim se bavi i UI designom, uređivanjem i obradom videa te web dizajnom kako bi se grafički identitet i standardi provukli kroz što veći broj elemenata koji se prikazuju u javnosti te na taj način približio se zainteresiranim studentima, ljudima koji podržavaju projekt, a ponajviše sponzorima.

Znanja

 • Grafički dizajn
 • Rad s osnovnim grafičkim standardima
 • Pre-press i printing procesi
 • Illustracije
 • Content creation
 • Kreativnost
 • Out of the box razmišljanje
 • Pozornost na detalje i učenje u hodu

Zadatci članova podtima

 • Izrada grafičkih rješenja – logotipova, tipografija, plakata, brošura, web stranica, itd.
 • Uska suradnja s ostalim podtimovima, ponajviše marketingom
 • Dizajn i vizualizacija timske odjeće
 • Izrada rendera/vizualizacija/ilustracija
 • Izrada i uređivanje fotografija i video uradaka
 • UI DesignWeb Design (font-end i back -end znanje, WordPress)
 • Stupanje u kontakte s kopiraonama i dogovaranje poslova
 • Izrada zadataka unutar rokova

Programi

 • Adobe Photoshop (Editiranje i retouching fotografija)
 • Adobe Illustrator (Izrada vektorskih grafika)
 • Adobe Lightroom (Editiranje slika)
 • Adobe After Effect (Video/Effect editing)
 • Adobe Premier Pro (Video Editing)
 • KeyShot 9 (CGI vizualizacija)
 • Solidworks/Catia (CAD – Osnove)

Opis podtima

 • Zadatci podtima Mehanički pogon su koncipiranje, proračunavanje i razvoj mehaničkog pogona (reduktora), gdje je potrebno s motora prenijeti moment, brzinu vrtnje na kotač pri odgovarajućem prijenosnom omjeru. Započinje se razvojem koncepata koji se potom proračunavaju, modeliraju, detaljiziraju i optimiraju radi što boljih performansi, a da uz to bude što je moguće manja masa. Nakon svih navedenih koraka izrađuje se tehnička dokumentacija te slijedi proizvodnja nestandardnih dijelova i nabava standardnih dijelova.

Znanja

 • Konstruiranje
 • Metoda konačnih elemenata
 • Topološka optimizacija
 • Izrada tehničke dokumentacije

Zadatci članova podtima

 • Koncipiranje
 • Okvirni proračuni u Phytonu
 • Razvoj koncepata
 • Proračuni zupčanika, vratila i ležajeva u KISSsoftu
 • Izrada okvirnih CAD modela
 • FEM analiza vratila, kućišta, zupčanika u Abaqusu
 • Topološka optimizacija kućišta, zupčanika u Abaqusu
 • Detaljiziranje modela
 • Izrada tehničke dokumentacije

Programi

 • Abaqus
 • Solidworks
 • Phyton
 • Autodesk Inverter
 • MS Excel

Opis podtima

 • Rad u podtimu Električni motor može se podijeliti na tri glavne skupine: elektrotehnički dizajn, konstrukcijski dizajn i dizajn rashladnih kanala. Projektiranje počinje postavljanjem ograničenja i definiranjem performansi koje stroj mora zadovoljiti. Nakon toga se prelazi na elektromagnetski dizajn, odabire se konfiguracija i tip motora, a zatim se definira geometrija statora i rotora, definira se uzorak namatanja te se dimenzionira kako bi zadovoljio ranije postavljene uvjete. Nakon toga slijedi konstrukcijski dio koji se sastoji od dizajniranja vratila i kućišta te odabir ležajeva, senzora i ostalih komponenata. Posljednja faza dizajna motora je dizajniranje rashladnih kanala i njihovo validiranje. Kako su sve ove faze nekom mjerom međuovisne o drugima cijeli proces dizajniranja motora je iterativan.

Znanja

 • CAD
 • Elektromagnetizam
 • FEM
 • Poznavanje karakteristika materijala
 • Interdisciplinarnost

Zadatci članova podtima

 • Elektromagnetski dio
  • Dizajn geometrije statora i rotora
  • Zadovoljavanje uvjeta na snagu i moment
  • Izračun toplinskih tokova u motoru
  • Proračun mapa efikasnosti
  • Optimizacija geometrije
 • Konstrukcijski dio
  • Konstruiranje vratila
  • Konstruiranje kućišta
  • Odabir ležajeva
  • Odabir senzorike i ostalih dijelova

Programi

 • Motor-CAD
 • SolidWorks
 • SimScale
 • MATLAB

Opis podtima

 • Glavna zadaća podtima Proizvodnja je osigurati proizvodnju svakog dijela bolida te na posljetku i završno sklapanje bolida. Tijekom faze konstruiranja bolida, članovi proizvodnje pomažu članovima drugih podtimova kako bi sve pozicije bile oblikovane u skladu s mogućnostima današnje tehnologije. Veoma je važno da podtim Prozivodnja usko surađuje sa sponzorskim tvrtkama radi izrade pozicija.
 • Također zadatci mogu biti i izrada raznih ispitnih naprava kao što su: naprava za testiranje udarne zone, naprava za testiranje torzijske krutosti šasije, kolica za bateriju, ispitni postav za čeljusti kočnica, itd.

Znanja

 • Tokarenje
 • Laminiranje
 • Brušenje
 • Zavarivanje
 • Lemljenje
 • Bušenje
 • Sav drugi rad u timskoj garaži

Zadatci članova podtima

 • Pregled tehničke dokumentacije pozicija potrebnih za izradu
 • Savjetovanje članova drugih podtimova kako bi pozicije bile konstruirane u skladu s mogućnostim proizvodnih tehnologija
 • Pronalazak tvrtki za strojnu obradu i dogovor oko izrade pozicije
 • Konstruiranje raznih naprava potrebnih za kvalitetno djelovanje tima (kolica za bateriju, naprava za ispitivanje udarne zone, naprava za ispitivanje torzijske krutosti šasije itd.)
 • Unapređenje proizovodnih tehnologija tima
 • Montaža izrađenih pozicija
 • Sklapanje bolida
 • Izrada potrebe tehničke dokumentacije za statičke evente FS natjecanja

Programi

 • AutoCAD
 • SolidWorks
 • MS Excel

Opis podtima

 • Marketing je dinamičan podtim koji povezuje FSB Racing Team sa svijetom izvan tima. Predstavljanje projekta tvrtkama iz realnog sektora i dogovaranje sponzorstava glavni su zadatak podtima koji osigurava materijalnu egzistenciju tima. Kako bi se osiguralo dovoljno novčanih i materijalnih sredstava za izradu bolida radi se detaljni financijski plan. Drugi važni zadatak Marketinga je promoviranje tima u medijima te uspostavljanje i održavanje odnosa s pratiteljima na društvenim mrežama. Članovi podtima organiziraju susrete sa sponzorima i medijima te predstavljanje bolida javnosti – glavni događaj za koji cijeli tim marljivo radi tijekom čitave godine. Jedna od zanimljivijih stvari u Marketingu je učestala komunikacija sa svim podtimovima FSB Racing Teama.

Znanja

 • Komunikacijske vještine
 • Umijeće pregovaranja
 • Kreativnost
 • Organizacijske sposobnosti
 • Prezentiranje

Zadatci članova podtima

 • Komunikacija sa sponzorima
 • Sastanci sa sponzorima i predstavljanje tima
 • Vođenje društvenih mreža
 • Sastavljanje tekstova objava za medije
 • Organizacija susreta sa sponzorima i medijima
 • Traženje ponuda za nabavku opreme i materijala
 • Držanje prezentacija i štandiranje

Programi

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint 
 • WordPress

Opis podtima

 • Podtim Električni pogon zadužen je za razvoj električne arhitekture Formula Student bolida. To uključuje koncipiranje i razvoj dijelova vozila poput baterijskog paketa, izmjenjivača za pogon trofaznih motora, zaštitne i ostale elektronike za kontrolu vozila i obradu informacija. Svi dijelovi električnog sustava izrađuju se u skladu s pravilima natjecanja te moraju zadovoljiti tehnički pregled. Cilj podtima je izraditi brz, efikasan i siguran sustav za pogon električnih motora kako bi se ostvario što bolji rezultat na natjecanjima. U prvoj fazi članovi podtima razvijaju i ispituju pojedine električne sustava, a nakon toga slijedi druga faza u kojoj se proizvode i sklapaju svi sustavi na vozilu. Zajedno s kolegama iz podtima Upravljački sustavi provode se ispitivanja performansi bolida te se otklanjaju sve nastale poteškoće.

Znanja

 • Elektronika
 • Elektrotehnika
 • Programiranje
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacija

Zadatci članova podtima

 • Razvoj koncepta baterijskog paketa
 • Odabir osigurača, releja te zaštitne elektronike unutar baterijskog paketa
 • Izrada baterijskog paketa
 • Razvoj izmjenjivača za pogon elektromotora
 • Odabir te integracija senzora različitih fizikalnih veličina
 • Projektiranje ugradbenih računalnih sustava
 • Projektiranje tiskanih pločica
 • Montaža elektroničkih sklopova
 • Izrada ožičenja
 • Ispitivanje elektroničkih sklopova
 • Programiranje ugradbenih računalnih sustava

Programi

 • Altium Designer
 • Matlab
 • Solidworks
 • Autodesk Inventor
 • MS Excel
 • STM32CubeIDE
 • Arduino

Opis podtima

 • Zadatak podtima Ovjes i upravljanje je razvoj ovjesa s naglaskom na inovativnost raspodijeljen u više faza. Započinje se izradom koncepata, validacijom istih te izradom okvirnih CAD modela. Slijedi odabir i razrada koncepta na temelju suradnje s podtimovima dinamike vozila, šasije i mehanički pogon. Dalje se na temelju podataka iz dinamike vozila dimenzioniraju dijelovi s naglaskom na krutost i malu masu za što se koriste topološke optimizacije. Paralelno s tim iterira se kinematika ovjesa te konstruira letva i stup upravljanja prema vozaču radi postizanja optimalne ergonomije. Konačno, slijedi izrada dokumentacije i sklapanje dijelova ovjesa te podešavanje auta na temelju simulacija dinamike vozila i ponašanja na stazi.

Znanja

 • Konstruiranje
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • FEM analiza
 • Topološka optimizacija

Zadatci članova podtima

 • Određivanje kinematike u Lotus suspension analyseru
 • Konstruiranje CAD-a sklopa kotača
 • Topološko optimiranje pozicija u Abaqusu
 • Konstruiranje i proračun sklopa aktuacije kotača
 • Dimenzioniranje vilica i spona ovjesa
 • Konstrukcija letve i stupa upravljanja
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Pomoć u izradi i sklapanju pozicija ovjesa
 • Podešavanje ovjesa nakon sklapanja na auto

Programi

 • Catia
 • Solidworks
 • Abaqus
 • Lotus suspension analyser

Opis podtima

 • Članovi podtima Dinamika vozila donose odluke vezane za performanse bolida. Primjenom simulacija validiranih modela vozila donose se odluke potkrijepljene podatcima sa senzora izmjerenih pri testiranju bolida. Korištenjem podataka sa ispitivanja pneumatika odabire se idealni pneumatik. AVL VSM te Simulink model bolida omogućuju simulaciju varijacije velikog broja kombinacija parametara koje utječu na performanse. Primjenom MSC Adams alata određuju se sile koje djeluju na sustav ovjesa i šasiju bolida pri vožnji.
 • Suradnja s podtimom Ovjesa i upravljanja uključuje razvoj kinematičkih značajki ovjesa i upravljanja te proračun krutosti i prigušenja vožnje. U suradnji s podtimom Aerodinamike potrebno je postaviti ciljeve te usmjeravati razvoj aero-paketa. Zajedno s podtimom Control systemsa potrebno je unapređivati Torque vectoring i Traction control sustave.

Znanja

 • Mehanika 2 (kinematika i dinamika)
 • Mehanizmi
 • Vibracije
 • Razumijevanje load path-ova
 • Layout trkaćeg vozila
 • Razumijevanje sustava ovjesa i upravljanja

Zadatci članova podtima

 • Proračun krutosti i prigušenja ovjesa
 • Odabir pneumatika
 • Izrada modela vozila (Simulink)
 • Validacija modela vozila izmjerenim podacima
 • Simulacije procedura vožnje
 • Performance gain odluke
 • Suradnja sa podtimovima ovjesa i upravljanja, control systemsa i aerodinamike

Programi

 • MS Excel
 • MatLab & Simulink
 • AVL VSM
 • MSC Adams
 • Lotus Suspension Analysis

Postani član FSB Racing Teama!

U tijeku su regrutacije za FSB Racing Team!

SAZNAJ VIŠE